Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za javnu ustanovu Nacionalni park Kornati

Kupovina i plaćanje ulaznica putem internetske trgovine JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK KORNATI (dalje u tekstu: Internetska stranica) moguća je samo za Nacionalni park Kornati (dalje u tekstu: Park) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.

Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Park putem Internetske stranice se također primjenjuju i pravila privatnosti JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK KORNATI. (http://www.np-kornati.hr/hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka)

Vrste ulaznica

Putem Internetske stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica važećim cjenicima koji su određeni od strane Parka.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internetskoj stranici odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka, a vrsta ulaznice određena je s obzirom na period godine za koji se kupuje (http://www.np-kornati.hr/hr/turizam/informacije-o-ulaznicama)

Izdavanje računa

Ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.

Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske stranice (Print@home ulaznica).

Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.

Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. U slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.

Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.

Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu predoči djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internetske stranice.

Park i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Parka (www.np-kornati.hr)

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internetske stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa (na ulaznici je točan datum početka važenja ulaznice, kako ga Gost sam izabere).

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava. Storniranje ulaznica nije moguće.

Ulaznica se kupuje za točan datum posjeta parku ili najkasnije do 10 sati na dan posjete Parku.

Posjetiteljima je dana mogućnost, ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti nisu u mogućnosti posjetiti park na planirani datum, da promjene datum posjeta. To je moguće napraviti jednom u sezoni slanjem zahtjeva sa promjenom datuma na ulaznice@np-kornati.hr najkasnije dan prije prvotno planiranog dolaska do 12:00 sati (primjer: gost je kupio ulaznicu za dan 20.07.2020. i želi promijeniti datum dolaska na 25.07.2020. Mail sa zahtjevom za promjenom datuma potrebno je poslati najkasnije 19.07.2020. do 12:00 sati).

Ukoliko zahtjev za promjenom datuma ulaznice prelazi iz predsezone u sezonu odnosno iz sezone u podsezonu nema nadoplate odnosno povrata novca.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s Internetskom stranicom JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK KORNATI mogu se slati na e-mail: kornati@np-kornati.hr ili ulaznice@np-kornati.hr

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica mogu se na službenim internetskim stranicama Parka.

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom Internetske stranice za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se:

slati u pisanom obliku poštom na adresu: Butina 2, 22243 Murter, Hrvatska (Croatia)

prijaviti telefonski na: +385 22 435 740

slati na e-mail: kornati@np-kornati.hr

Copyright © 2024. Razvoj web shopa: RAO & Play Digital